Aihearkisto: Teoria

Lisää pääomatuotosta

Heinäkuun lopun blogini laajentaa kesäkuussa julkaisemaani luonnosta. Blogissa täsmäytetään käytettyjä käsitteitä, esitetään uusia laskumenetelmiä sekä korjataan jotakin luonnosvaiheen lapsuksia. Nämä liittyvät m.m. käytettyjen laskumenetelmien yhtälöihin. Kiinnostavinta mainituissa lisäyksissä on nähdäkseni ns. uuden pääoman tuoton laskennan esittely sekä voittomarginaalin ja -asteen … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Pääomatuoton mittaamisesta Suomessa

Kesäkuun kirjoitukseni jatkaa tänä vuonna aloittamaani, väitöskirjatutkimustani tukevaa blogailua. Kirjoitukseni toukokuulta jäi väliin työ-, järjestö- ja opintokiireiden takia, jotka ovat pitäneet minut tähän blogiin tulevan kirjoittamisen ääreltä ikävä kyllä melko tehokkaasti myös tässä kuussa. Julkaisen kuitenkin nyt alunperin toukokuulle tarkoittamani … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Muistiinpanoja tulonjaosta

Näin huhtikuun lopussa julkaisen nähtäväksi kuluneen kuun aikana tuottamiani muistiinpanoja, joissa analysoin lukemaani tutkimuskirjallisuutta ja -artikkeleita. Vaikka teksti ei sellaisenaan löytänekään tietään väitökseeni, voi siitä lukea sen argumentaation suunnan, johon olen viime aikoina urautunut. Teksti auttaa myös hahmottamaan työni teoreettista pohjaa … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Tulonjakotutkimuksen historiaa Suomessa

Olen kuluneen syksyn ja kevään aikana alkanut koota yhteen ja lukea suomalaista tulonjakotutkimusta, jonka pohjalta työstän lukua tulevaa väitöskirjatutkimustani Tuloverotus, kasvupolitiikka ja pääoman tuotto. Ansio- ja pääomatulonsaajien tulonjako Suomessa 1966‒92 varten. Työni on vielä pahasti vaiheessa; tämä näkyy vääjäämättä myös … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Talouspolitiikka, talouden ilmentymät ja sen olemus. Tiedontuotannon lähtökohdista ja ongelmista

Uusi vuosi tuo mukanaan melko syvällisen muutoksen tämän blogin julkaisutarjontaan. Siinä missä olen aiempina kuukausina ja vuosina keskittynyt usein yhteen, siten melko pintapuolisesti tarkasteltuun aiheeseen kerralla, aloitan nyt jatkuvan, pikku hiljaa täydentyvän julkaisun tuottamisen. Tähän minut on johtanut kaksi seikkaa: … Lue loppuun

Kategoria(t): Teoria | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

Arvo, hinta ja verotus

Lokakuun harmaudessa on hyvä pohtia liki yhtä värikylläisenä ihmisten mielissä näyttäytyvää verotusta. Tämä kirjoitus sai alkunsa ajatuksesta, jonka mukaan vaihtoarvojen ja hintojen välinen kohtaamattomuus markkinoilla voi johtaa periaatteessa myös yhteisöveron epäsuhtaiseen kohtaantoon yritysten välillä. Ajatuksen työstäminen vaati pohjakseen Marxin hintateorian … Lue loppuun

Kategoria(t): Teoria | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Kasvu, Lewisin piste, tuloerot ja Suomi

Syyskuussa kirjoitetaan kasvusta ja tuloeroista. Tämän kirjoituksen tausta-ajatuksena on viedä aiemmin vielä tätäkin karkeammin työstettyä marxilaista kasvukerroinmallia piirun verran pidemmälle sekä pohtia alustavasti tätä mallia käyttäen, miksi työläisten (tai palkansaajien) kansantulo-osuus on kasvanut Suomessa toisen maailmansodan jälkeisellä jaksolla. Kuten Marxia … Lue loppuun

Kategoria(t): Teoria | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi