Avainsana-arkisto: pääoman tuotto

Pääoman tuotto, tuotannontekijätulot ja tuloerot tutkimusperinteessä

Huhtikuun blogini luotaa väitökseeni liittyvää aiempaa tutkimusta. Vaikka juuri otsikossa näkyvien kolmen tekijän välisen suhteen tutkiminen onkin ollut varsin harvinaista—johtuen oletettavasti ainakin osittain suhteen välillisyydestä—on tuotannontekijätulojen jakauman ja tuloerojen välistä suhdetta sen sijaan tutkittu varsin paljon. Blogini on viime- ja tämänvuotiseen … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa. Miten tilastollinen yhteys voidaan selvittää

Vuoden viimeisessä blogissani esitän alustavia laskelmia pääoman tuoton ja tuotannontekijätulojen jaon välisestä suhteesta Suomessa 1960–2010-luvulla. Hypoteesinani on tulevaa väitöstutkimustani Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa 1966–1992 laadittaessa ollut, että pääoman keskimääräinen, voiton suhdeluvulla mitattu tuotto selittää tuotannontekijätulojen jakautumisen ansio- ja pääomatuloiksi. Mitä … Lue loppuun

Kategoria(t): Ei kategoriaa, Käytäntö | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Pääomatuoton mittaamisesta Suomessa

Kesäkuun kirjoitukseni jatkaa tänä vuonna aloittamaani, väitöskirjatutkimustani tukevaa blogailua. Kirjoitukseni toukokuulta jäi väliin työ-, järjestö- ja opintokiireiden takia, jotka ovat pitäneet minut tähän blogiin tulevan kirjoittamisen ääreltä ikävä kyllä melko tehokkaasti myös tässä kuussa. Julkaisen kuitenkin nyt alunperin toukokuulle tarkoittamani … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Tuloverotus, kasvupolitiikka ja pääoman tuotto. Ansio- ja pääomatulonsaaijen tulonjako Suomessa 1966‒92

Näin maaliskuun lopussa tuon luettavaksenne hiljattain tutkimusseminaarissa esittelemäni tutkimussuunnitelman, jonka parissa olen käyttänyt liiennyttä aikaani kuluneen kuun aikana. Suunnitelma antanee aiemmin kirjoituksiani lukeneille paremman kokonaiskuvan siitä, mitä pyrin väitöksessäni tutkimaan. Keskeisiä osa-alueita tutkimuksessa ovat: (i) pääoman keskimääräinen tuotto eli voiton … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

Onko korkea investointiaste tasoittanut tuloeroja?

Marraskuussa kysytään, mikä on Suomessa 1940-luvun lopulta aina 1990-luvun taitteeseen vallinneen, nykyistä korkeamman investointiasteen suhde tuloeroihin. Kirjoituksessa esitetään, että korkea investointiaste on voinut mainittuina vuosikymmeninä johtaa pääoman keskituoton alentumaan, osingon- ja muiden pääomatulojen jaon supistumiseen sekä lopulta madaltuneisiin tuloeroihin mittausjaksolla … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Oikeilla jäljillä. Taloustiede, pääoman laskeva tuotto ja Suomi

Elokuussa esitetään mielestäni varsin jännittäviä näkemyksiä kansantaloustieteilijä Matti Pohjolalta. Vaikka Pohjola ei olekaan marxilainen, esitetään hänen teoksessaan Tehoton pääoma. Uusi näkökulma taloutemme ongelmiin (WSOY, Porvoo 1996) varsin läheltä liippaavia näkemyksiä siitä, miten pääomaintensiivisyyden (marxilaisittain: pääoman elimellisen kokoonpanon) kasvu on vaikuttanut pääoman … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi