Avainsana-arkisto: tuloerot

Pääoman tuotto ja tulonjako—alustavia laskelmia ja suunnannäyttöä

Kesätauon jälkeen on taas aika palata blogini pariin. Tällä kertaa tarjolla on erinäinen kokoelma regressiomalleja ja -laskelmia, joiden avulla olen alustavasti koetellut väitökseni tutkimusaineistoa. Olen kuluneena kesänä pyrkinyt selvittämään, miten hyvin, tai huonosti, pääoman keskimääräistuottoa kuvaava voiton suhdeluku selittää pääoma- … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Pääoman tuotto, tuotannontekijätulot ja tuloerot tutkimusperinteessä

Huhtikuun blogini luotaa väitökseeni liittyvää aiempaa tutkimusta. Vaikka juuri otsikossa näkyvien kolmen tekijän välisen suhteen tutkiminen onkin ollut varsin harvinaista—johtuen oletettavasti ainakin osittain suhteen välillisyydestä—on tuotannontekijätulojen jakauman ja tuloerojen välistä suhdetta sen sijaan tutkittu varsin paljon. Blogini on viime- ja tämänvuotiseen … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Palkat, voitot ja tuloerot

Tämänkertaisessa kirjoituksessani käsittelen otsikon mukaisesti palkkojen, voittojen ja tuloerojen välistä suhdetta. Vaikka niin usein esitetäänkin, ei ole selviö, että voittojen kasvu suhteessa ansiotuloihin kasvattaisi tuloeroja. Tarvitaankin tietoa siitä, miten tasaisesti ansio- ja pääomatulot jakautuvat, miten suuri osa voitoista jaetaan omistajille … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , , , | Yksi kommentti

Onko korkea investointiaste tasoittanut tuloeroja?

Marraskuussa kysytään, mikä on Suomessa 1940-luvun lopulta aina 1990-luvun taitteeseen vallinneen, nykyistä korkeamman investointiasteen suhde tuloeroihin. Kirjoituksessa esitetään, että korkea investointiaste on voinut mainittuina vuosikymmeninä johtaa pääoman keskituoton alentumaan, osingon- ja muiden pääomatulojen jaon supistumiseen sekä lopulta madaltuneisiin tuloeroihin mittausjaksolla … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Kasvu, Lewisin piste, tuloerot ja Suomi

Syyskuussa kirjoitetaan kasvusta ja tuloeroista. Tämän kirjoituksen tausta-ajatuksena on viedä aiemmin vielä tätäkin karkeammin työstettyä marxilaista kasvukerroinmallia piirun verran pidemmälle sekä pohtia alustavasti tätä mallia käyttäen, miksi työläisten (tai palkansaajien) kansantulo-osuus on kasvanut Suomessa toisen maailmansodan jälkeisellä jaksolla. Kuten Marxia … Lue loppuun

Kategoria(t): Teoria | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Kapitalismi, kasvu ja tulonjako

Kapitalismi, kasvu ja tulonjako Heinäkuun kirjoitukseni on kritiikki keynesiläistä taloustiedettä vastaan. Viime aikoina lehdistössä ja muussa mediassa käyty, ajoittain vilkaskin keskustelu talouskasvusta ja tulonjaosta on antanut kuvan, jonka mukaan kasvaneet tuloerot ovat johtaneet matelevaan talouskasvuun. Vähäisten tuloerojen kannattajien ajatuksena on … Lue loppuun

Kategoria(t): Teoria | Avainsanat: , , , , | Kommentoi