Avainsana-arkisto: Tulonjako

Rahoitus, verotus, voitot ja tulonjako

Hetken hiljaiselon jälkeen palaan taas kerran valitettavan hitaasti muiden toimien ohessa etenevän väitökseni pariin. Olen viime aikoina ehtinyt paneutua jonkin verran osinkojen ja muiden pääomatulojen jakoa käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen, jota on valitettavasti melko vähän klassisen tai marxilaisen tutkimusperinteessä. Samalla olen jatkanut … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

Pääoman tuotto ja tulonjako—alustavia laskelmia ja suunnannäyttöä

Kesätauon jälkeen on taas aika palata blogini pariin. Tällä kertaa tarjolla on erinäinen kokoelma regressiomalleja ja -laskelmia, joiden avulla olen alustavasti koetellut väitökseni tutkimusaineistoa. Olen kuluneena kesänä pyrkinyt selvittämään, miten hyvin, tai huonosti, pääoman keskimääräistuottoa kuvaava voiton suhdeluku selittää pääoma- … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa. Miten tilastollinen yhteys voidaan selvittää

Vuoden viimeisessä blogissani esitän alustavia laskelmia pääoman tuoton ja tuotannontekijätulojen jaon välisestä suhteesta Suomessa 1960–2010-luvulla. Hypoteesinani on tulevaa väitöstutkimustani Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa 1966–1992 laadittaessa ollut, että pääoman keskimääräinen, voiton suhdeluvulla mitattu tuotto selittää tuotannontekijätulojen jakautumisen ansio- ja pääomatuloiksi. Mitä … Lue loppuun

Kategoria(t): Ei kategoriaa, Käytäntö | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Muistiinpanoja tulonjaosta

Näin huhtikuun lopussa julkaisen nähtäväksi kuluneen kuun aikana tuottamiani muistiinpanoja, joissa analysoin lukemaani tutkimuskirjallisuutta ja -artikkeleita. Vaikka teksti ei sellaisenaan löytänekään tietään väitökseeni, voi siitä lukea sen argumentaation suunnan, johon olen viime aikoina urautunut. Teksti auttaa myös hahmottamaan työni teoreettista pohjaa … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Tuloverotus, kasvupolitiikka ja pääoman tuotto. Ansio- ja pääomatulonsaaijen tulonjako Suomessa 1966‒92

Näin maaliskuun lopussa tuon luettavaksenne hiljattain tutkimusseminaarissa esittelemäni tutkimussuunnitelman, jonka parissa olen käyttänyt liiennyttä aikaani kuluneen kuun aikana. Suunnitelma antanee aiemmin kirjoituksiani lukeneille paremman kokonaiskuvan siitä, mitä pyrin väitöksessäni tutkimaan. Keskeisiä osa-alueita tutkimuksessa ovat: (i) pääoman keskimääräinen tuotto eli voiton … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

Tulonjakotutkimuksen historiaa Suomessa

Olen kuluneen syksyn ja kevään aikana alkanut koota yhteen ja lukea suomalaista tulonjakotutkimusta, jonka pohjalta työstän lukua tulevaa väitöskirjatutkimustani Tuloverotus, kasvupolitiikka ja pääoman tuotto. Ansio- ja pääomatulonsaajien tulonjako Suomessa 1966‒92 varten. Työni on vielä pahasti vaiheessa; tämä näkyy vääjäämättä myös … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Tulonjako ja kasvu—onko yhteyttä?

Heinäkuussa tutkitaan, onko tulonjaon ja talouskasvun välillä ollut Suomen lähimenneisyydessä syy-seuraussuhdetta eli onko epätasaistunut tulonjako hidastanut kansantuotteen kasvua. Kysymys tulonjaon ja kasvun suhteesta on noussut esille uudella tarmolla vuoden 2008 jälkeen. Sen talousopilliset juuret yltävät kuitenkin kauemmas historian kerroksiin, muun … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi