Avainsana-arkisto: verotus

Rahoitus, verotus, voitot ja tulonjako

Hetken hiljaiselon jälkeen palaan taas kerran valitettavan hitaasti muiden toimien ohessa etenevän väitökseni pariin. Olen viime aikoina ehtinyt paneutua jonkin verran osinkojen ja muiden pääomatulojen jakoa käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen, jota on valitettavasti melko vähän klassisen tai marxilaisen tutkimusperinteessä. Samalla olen jatkanut … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

Verotus ja pääoman kasvu: palautevaikutuksen jatkotyöstöä

Lokakuun kirjoitukseni täydentää aiemmin elokuussa julkaisemaani tekstiä sen teoriaa täsmentäen, virheitä oikoen sekä tuoden mukanaan hieman lisää empiriaa. Olen syys–lokakuun aikana ollut verraten kiireinen muiden kuin opinto- ja tutkimusasioiden parissa, joten en pystynyt tuottamaan syyskuulle omaa kirjoitustaan saati päivittämään aiempaa, elokuista palautevaikutustekstiäni … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Veropolitiikka, palautevaikutus ja pääoman tuotto

Keskeneräisen julkaisemisessa on hyvät ja huonot puolensa. Hyvää raakilemaisen ja luonnostelmanomaisen julkaisemisessa on aikarajoista kiinni pitäminen sekä työn säännöllisenä pitäminen. Huonoa taas luonnollisesti se, ettei kaikkea ole millään saatettu siihen kuntoon kuin olisi muutoin voinut, sillä kuuluisalla ”paremmalla ajalla”. Näin … Lue loppuun

Kategoria(t): Teoria | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Arvo, hinta ja verotus

Lokakuun harmaudessa on hyvä pohtia liki yhtä värikylläisenä ihmisten mielissä näyttäytyvää verotusta. Tämä kirjoitus sai alkunsa ajatuksesta, jonka mukaan vaihtoarvojen ja hintojen välinen kohtaamattomuus markkinoilla voi johtaa periaatteessa myös yhteisöveron epäsuhtaiseen kohtaantoon yritysten välillä. Ajatuksen työstäminen vaati pohjakseen Marxin hintateorian … Lue loppuun

Kategoria(t): Teoria | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Pääoman tuottavuus Suomessa ja maailmalla—joitakin vertailulukuja vuosilta 1949−2013 ajatellen vuoden 1993 yhteisö- ja pääomatuloverouudistuksen historiallista viitekehystä

Elokuun lopuksi syvennytään jo entuudestaan tuttuun, mutta tässä aiempaa laaja-alaisemman käsittelyn saavaan aiheeseen, voiton suhdeluvun kehitykseen lähihistoriassa. Tämänkertainen kirjoitus pohjustaa osaltaan tekijän tulevaa gradua ja saattaa ajan oloon muovautua jonkinlaiseksi taustoitusluvuksi. Sellaisenaan se tasapainottelee yhtäältä ns. objektiivisten, taloudellisten lainalaisuuksien ja … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Yhteisellä vai erityisellä asialla—voittojen ja pääomatulojen verotus, luokat ja Suomi

Helmikuun blogissa (lataa pdf tästä) kirjoitetaan verotuksen ja voiton suhdeluvun välisestä suhteesta. Olen tehnyt joitakin voiton suhdeluvun ja yhteisö- sekä pääomatuloverotuksen suhteita ruotivia laskelmia, jotka esitetään tässä lyhyen historiakatsauksen kera höystettynä. Saatujen tulosten perusteella ei voida väittää, että suomalainen tuloverotus … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

Julkinen talous ja marxilainen teoria, osa 1: verotus

Maaliskuun kirjoitus Helmikuun kiireet siirsivät kuukausittaisen julkaisun päivällä maaliskuun puolelle! Tällä kertaa tarinaa väännetään verotuksesta ja julkisesta taloudesta. Marxilaisten ajattelijoiden piirissä unohdetaan usein, kuinka suuri merkitys julkisella taloudella on tämän päivän kapitalistisissa markkinatalouksissa. Toisin kuin yleensä ajatellaan, markkinat vastaavat vain … Lue loppuun

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , | Kommentoi